logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Centrálny register zmlúv

201120122013201420152016201720182019202020212022

Zmluva o poskytnutí podpory v LH na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1623/2019/D
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
Špecifické podmienky úveru
Odkladacie podmienky UZ č. 1132/2019/UZ
Úverová zmluva č. 1132/2019/UZ
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach PPA

Zmluva o budúcej zmluve Sabyt
Dohoda absolventská prax
Zmluva o regionálnom príspevku 575/2019
Kúpna zmluva prívesný vozík + prílohy
Kúpna zmluva automobil + prílohy
Kúpna zmluva štiepkovač + prílohy
Mandátna zmluva verejné obstarávanie
Dodatok č. 16 zmluva o nájme pozemkov
Darovacia zmluva
Mandátna zmluva
Zmluva o reklame
Dohoda 50j
Dohoda 54
Dodatok 15 - Zmluva - mesto pozemky
ZS CARGO zmluva o bezhotovostnom platobnom styku