logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Základné údaje spoločnosti:

Názov:
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Sídlo:
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vložke: Sro, oddiel: 14608/P
IČO:
36 490 369
DIČ:
2021772621
IČ DPH:
SK 2021772621
Bankové spojenie:
VÚB, a.s., SK82 0200 0000 0017 9091 6455

Konateľ, lesný hospodár

Ing. Peter Sasarák
0905 632 484

Vedúci LO 01 Boguš
(Drienica, Jakubovany,
Sabinov - Švabľovka)

Ing. Ondrej Záhorák
0918 970 149

Vedúci LO 02 Trepeš
(Zálesie, Č. Voda)

Jaroslav Fabišík
0908 651 856

Ekonómka

Ing. Jana Nováková
0905 905 682

Hájenka
e-mail: mestskelesy.sabinov@gmail.com

fax: 051/4523530

Korešpondenčná adresa:
Drienica 112
083 01 Sabinov
Prevádzkový čas:
Po-Pia
7:00-11:30, 12:30-15:00


Zobraziť Mestské lesy Sabinov na väčšej mape