logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.
Certifikácia PEFC
Programové ciele PEFC pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní v ML Sabinov
PEFC certifikát 2014
PEFC certifikát 2017
PEFC certifikát 2022