logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Centrálny register zmlúv

201120122013201420152016201720182019202020212022

Dodatok č.2 k zmluve VVS 2014
Zmluva o dielo č. 12982014 VVS
Zmluva o reklame MFK Slovan Sabinov
Dodatok č.10 lesné pozemky
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2014
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve poľnohospodárskych a lesných pozemkov
Nájomná zmluva UKT 2014
Zmluva web stránka 2014
Zmluva o používaní loga PEFC
Dodatok 5 - zmluva Červená Voda