logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Úvod2009201120122013201420152016

Medzi kritéria vyplývajúce z certifikácie lesov patrí v aj komunikácia z verejnosťou a zvyšovanie informovania verejnosti o činnostiach a hospodárení v lesoch. Realizované aktivity:

Sprístupňujeme pre verejnosť informácie o lesoch obhospodarovaných našou spoločnosťou.

Organizujeme pre deti a žiakov materských a základných škôl v Drienici a Červenej Vode pred koncom školského roka výchovno-vzdelávacie podujatia s cieľom rozšíriť ich vedomosti o lesoch v okolí, výskyte rastlinných a živočíšnych druhov, CHVÚ Čergov, práci v lese od výsadby až po ťažbu stromov a zásad ochrany prírody.
V prípade záujmu sa zúčastňujeme podujatí zameraných na lesy a ochranu prírody (MSKS Sabinov- Noc s Andersenom, Rozprávka z lesa).

V jesennom období organizujeme výtvarnú súťaž pre deti z materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl v našom okolí, kde používajú prírodniny z lesa.

Prispievame článkami do Sabinovského mesačníka.

V prípade záujmu o spoluprácu nás môžete kontaktovať tu.