logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Centrálny register zmlúv

201120122013201420152016201720182019202020212022

Dohoda ÚPSVAR Prvá pomoc
Kúpna zmluva Sabyt
PS Kamenná
PZ Bukanov
PZ Lysá
Zmluva o dodaní služieb - pestovná činnosť - Kolcun
Zmluva o dodaní služieb - pestovná činnosť - Špireng
Zmluva o dodaní služieb - ťažba - Dujava
Zmluva o dodaní služieb - ťažba - Husár
Zmluva o dodaní služieb - ťažba - Šimko
Dodatok č.1 k Zmluve o odbere a zhodnocovaní drevného odpadu
Nájom LP Lesy SR