logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Centrálny register zmlúv

201120122013201420152016201720182019202020212022

Kolcun pestovná činnosť
Zmluva o dielo Šimko
Dodatok č. 1 Sabyt
Zmluva NN
Zmluva pracovná zdravotná služba
Zmluva o odbere a zhodnocovaní drevného odpadu
Dodávateľská zmluva - ťažba 02_2020
Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností ťažba
Dodávateľská zmluva - ťažba 01_2020
Dohoda o zverení motorového vozidla TOYOTA
Dohoda o zverení motorového vozidla MAHINDRA
Dohoda o zverení motorového vozidla DEFENDER
SABYT
Zmluva o nájme nebytových priestorov garáž