logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Centrálny register zmlúv

201120122013201420152016201720182019202020212022

Dodatok k zmluve - Kochan
Nájomná zmluva - Jaklovce
Zmluva - Červená voda - oprava miestnych komunikácií 001
Dodatok č. 2 služby - MP Profit, s.r.o
Dodatok č. 1 manažment projektu - MP Profit, s.r.o
Darovacia zmluva
Zmluva o reklame (Združenie INTERNACIONÁL Sabinov)
Zmluva o reklame (MFK Slovan Sabinov)
Dodatok č. 13 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov
Ing. Kochan Zmluva ABT