logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Centrálny register zmlúv

201120122013201420152016201720182019202020212022

Dodatok č. 1 k zmluve č. 708-2016
Dodatok k zmluve č. 707-2016
VOP_pre_uvery_15_11_2016
Zmluva Červená Voda - oprava cesty
Dodatok 2016-1 k Zmluve o udelení licencie - Foresta Sk

Banková záruka

Investičný úver

Prekleňovací úver

DODATOK č.2/2016 k Zmluve o dielo č.RZ-04-09-2015
Dodatok č.1 k zmluve Remopel
Zmluva o poskytnutí finančného daru ČV
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
ZoD - SD Mestské lesy
Zmluva ŠL
Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o NFP
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 043PO010010
Zmluva o dodávke pitnej vody ČV
Zmluva LESY SR
Dodatok č. 1 k zmluve o poradenstve
Dodatok NZ Mesto Sabinov
Zmluva MFK Slovan