logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Centrálny register zmlúv

201120122013201420152016201720182019202020212022

Zmluva o reklame MFK Slovan 2015
Zmluva o reklame Horská služba
Remopel - Rekonštrukcia lesných ciest Červená Voda Gola I.
Ing.Branislav Vojtek - stavebný dozor
Darovacia zmluva Novum Castrum, o.z. 2015
Zmluva služby
Zmluva o manažmente
Mandátna zmluva VO projekt
Dohoda o vysporiadaní pohľadávok a záväzkov Červená Voda
Dohoda o ukončení nájmu Červená Voda
Dodatok č. 11 lesné pozemky mesta Sabinov
Web stránka
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2015
Zmluva o poskytnutí finančného daru ČV
VSE k Zmluve o združenej dodávke elektriny 2015