logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Centrálny register zmlúv

201120122013201420152016201720182019202020212022

Mandátna zmluva na poradenské služby LEP 2011
Zmluva o spolufinancovaní priebežného auditu a činnosti skupinového manažéra 2011
Dodatok č.1 k zmluve o dielo - projektová dokumentácia
Dodatok č.7 nájomná zmluva pozemky Sabinov
Nájomná zmluva pozemkov Sabinov
Nájomná zmluva na pozemok 4371
Poistná zmluva Lada NIVA
Poistná zmluva Land ROVER
Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
Zmluva o vkladovom účte 3 mesačná
Zmluva o vkladovom účte 6 mesačná
Zmluva o dielo - kanalizačná prípojka
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia
Zmluva o dielo - webová stránka
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva o nájme na pozemok
Zmluva o nájme nehnuteľností Červená Voda
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2
Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy
Dodatok zmluvy o úvere
Dodatok č. 6 nájomná zmluva pozemky Sabinov
Dodatok zmluvy pozemky Červená Voda
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o splátkovom predaji Land Rover