logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Úvod2009201120122013201420152016

Vyhodnotenie IV. ročníka výtvarnej súťaže

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov s. r. o. zorganizovala ďalší ročník výtvarnej súťaže pre deti z materských škôl na témou: Les, domov zvieratiek a pre žiakov prvého stupňa základných škôl na tému: Na prechádzke v lese.

Do I. kategórie materských škôl sa zapojili 3 škôlky spolu s 9 prácami. Súťažným prácam z MŠ 17. novembra chýbalo označenie prác (priezvisko, trieda) a niektoré práce nezodpovedali téme. Celkovo však úroveň prác výrazne prekračovala práce školákov a ukázala skôr na šikovnosť učiteliek, preto sme práce nehodnotili a odmenili sme len škôlky za účasť.

Do II. kategórie, 1. stupeň ZŠ sa zapojili len žiaci z Červenej Vody a Jakubovan, preto sme vyhodnotili len 1. a 2. miesto. Naši výhercovia získali za odmenu diplomy, knižky a pomôcky na výtvarnú výchovu, všetkým deťom, žiakom a školám ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.

Výsledky:

  1. kategória - Materské školy - nehodnotené
Lianna Tara Rose Ľubka Mačišáková Peter Múdry
  1. kategória - Základné školy
  1. miesto - Miriam Džačovská, 1.r., ZŠ s MŠ Červená Voda,
  2. miesto - Kamil Kandráč, 4.r., ZŠ Jakubovany
Miriam Džačovská - 1. miesto Kamil Kandráč - 2. miesto
Alexandra Džačovská Jakub Džačovský Natália Sýkorová Nina Magačová Rastislav Franko Stanislava Sabolíková
november 2014

Polski Klub Ekologiczny Kolo w Krynicy na návšteve v MsL Sabinov

V rámci projektu „Monitoring Społeczny, Zachowanie Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego w Obszarach Wrażliwych Przyrodniczo” sme dostali pozvanie od p. Štefana Liptáka informovať o hospodárení v lesoch v podmienkach Chráneného vtáčieho územia Čergov európskej sústavy chránených území NATURA 2000. V urorok 17. júna sme pripravili pre 12 poľských účastnikov prezentáciu o fungovaní našej spoločnosti, certifikácii lesov a CHVÚ Čegrov. V stredu 18. júna 2014 sme absolvovali s nimi prehliadku naších lesných porastov v Drienici, v časti od hotela Javorná po kameňolom. Veríme, že informácie o lesnom hospodárstve v podmienkach našej spoločnosti boli pre nich zaujímavé a vzniknú ďalšie možnosti pre nadviazanie spolupráce.
www.pke.ffp.org.pl
p. Lipták s hosťami z Poľska Prehliadka lesov nad hotelom Javorná

jún 2014