logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2011201220132014201520162017201820192020

Aktuality

Certifikácia PEFC

Z dôvodu ukončenia platnosti certifikátu FSC (január 2014) a finančných nákladov sme sa rozhodli požiadať o účasť na certifikácii v systéme PEFC - trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Na jeseň sme absolvovali uvádzací audit, na základe ktorého sme k 19. novembru 2013 získali Osvedčenie o účasti na certifikácii PEFC. Následne sme požiadali PEFC Slovakia o uzavretie zmluvy na používanie loga.

December 2013

Ukončenie sezóny v Mestských lesoch

Sezónu 2013 sme zakončili 30. októbra posedením na mestskej chate. O sladké zákusky aj slané jednohubky sa postarali naše sezónne pracovníčky. Prípravu hlavného chodu -kotlíkového guľašu, si zobral na starosť náš traktorista. Najväčším prekvapením celej akcie bol prvý ročník lesného trojboja, kde naši zamestnanci ukázali svoje vedomosti aj športové zručnosti. Odborné vedomosti overila poznávačka stromov a krov, nasledoval hod siahovicou do diaľky a streľba na terč zo vzduchovky. Najúspešnejší traja súťažiaci v oboch kategóriách získali symbolické ceny. V kategórii muži zvíťazil p. Fabišík, v kategórii ženy a súčasne s najvyšším bodovým ziskom zvíťazila p. Malíková. Veríme, že sa všetci zúčastnení dobre zabavili a že, sa v čo najväčšom počte stretneme aj v sezóne 2014 a možno aj pri druhom ročníku lesného trojboja.

November 2013

Lesnícko - environmentálne platby

V máji minulého roku sme podali v poradí 2. žiadosť o lesnícko- environmentálnu platbu spolu so zoznamom pozemkov a grafickými prílohami. Na začiatku tohto roka sme doplnili aktualizovaný zoznam porastom spolu s výpisom lesnej hospodárskej evidencie o vykonaných činností. Pôdohospodárska platobná agentúra nám schválila poskytnutie lesnícko- environmentálnej platby za rok 2012 dňa 15. mája 2013. V podopatrení zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov - ochrana ohrozených druhov vtákov - dutinových hniezdičov alebo lesných kurovitých vtákov vo vyhlásených CHVÚ o výmere 85,40 ha a v podopatrení zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov - v územiach nezaradených do NATURA 2000 o výmere 13,47 ha.

2013

Apríl mesiac lesov

Je obdobím, kedy si veľa ľudí nájde prvýkrát v roku čas na prechádzku v lese. Mnohí už majú zimy tak povediac „plné zuby“ a nemôžu sa dočkať toho ako načerpajú energiu v prebúdzajúcej sa jarnej prírode. My Sabinovčania aj napriek tomu, že sme obyvateľmi mesta nemusíme ani naštartovať auto, pretože prímestský les Švabľovka je takmer neoddeliteľnou súčasťou Sabinova.
Ak chceme počuť hlasy prírody a jej obyvateľov, s trochou šťastia zazrieť lesnú zver, nesmieme byť hluční, mali by sme sa pohybovať čo najtichšie, nachvíľu sa zastaviť a naplno vnímať krásu lesa. Či už sa túlame v prírode sami, alebo sa vyberieme na rodinný výlet nemali by sme v lese zanechávať odpadky, ale naopak zodvihnúť zo zeme fľašu, škatuľku od cigariet, čokoľvek čo v prírode nemá čo robiť, aj keď to tam nechal niekto iný. Možno prídeme na to, že ten povestný „dobrý pocit“ z toho, čo robíme pre prírodu a svoje okolie stojí za to. Vážne škody v lesoch vznikajú dôsledkom požiarov, treba mať preto na pamäti, že jar je obdobím zvýšeného rizika vzniku požiarov, kedy nemožno zakladať oheň ani na vyhradených miestach v lese. V lesoch je zakázané fajčiť, či vypaľovať trávne porasty. Lesný požiar neohrozuje iba les a jeho prirodzených obyvateľov, rovnako jeho návštevníkov aj širšie okolie.
Nie vždy si dostatočne uvedomujeme, že lesom môžeme vďačiť za to, že na Zemi existuje život, a teda aj človek. Pobyt v prírode je prospešný pre telo aj dušu a lesy sú pokladom, ku ktorému by sme sa mali správať s patričnou úctou po celý rok.

2013

Projekt rekonštrukcie prevádzkovej budovy Mestských v Červenej Vode

Po ukončení verejného obstarávania bola 11. apríla 2013 podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom spoločnosťou PKB Invest, s.r.o. z Prešova. V nasledujúcom týždni nám firma Premier Consulting spol. s.r.o. doručila skompletizovanú žiadosť na poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 2007-2013 pre opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov. Žiadosť bola odoslaná na Poľnohospodársku platobnú agentúru v Bratislave, ktorá ju posúdi v priebehu roka.

2013

Začiatok sezóny v Mestských lesoch

S neskorým nástupom jari sme začali jarné práce v až pondelok 15. apríla školením o Bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci aj Protipožiarnej ochrany. Na základe plánovaných činností na rok 2013 sme zamestnali na celú sezónu 5 pracovníkov a 4 pracovníkov na dohodu. Zamestnanci pracujú na príprave plôch na obnovu lesa, kde sa bude vykonávať prvé zalesňovanie a opakovaná sadba, tzv. doplňovanie v porastoch, kde neboli dostatočne ujaté sadenice v minulom roku z dôvodu sucha, alebo poškodenia zverou. V letnom období nasleduje vyžínanie(odstraňovanie buriny), výrub nežiaducich drevín a ďalšie pestovné činnosti. Na jeseň budú vykonávať ochranu mladých lesných porastov pred ohryzom zverou, údržbu chodníkov a prípravu čečiny.

2013