logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Úvod2009201120122013201420152016

Lesný tábor na prechádzke v Mestských lesoch Sabinov

V sobotu 9. júla sme sa stretli s účastníkmi medzinárodného lesného tábora v Drienici organizovaného Národným lesníckym centrom v rámci projektu Lesy pre spoločnosť - Lesy bez bariér (ForSoc, www.forsoc.org/site/sk) financovaného prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR. Deťom z Nórska, Ukrajiny, Slovenska a ich sprievodcom sme ukázali starostlivosť o les (obhospodarovanie) v okolitých porastoch. Odborný výklad bol preložený do angličtiny a následne ho prekladali vedúci tábora do nórskeho a ukrajinského jazyka. Na prechádzke lesným chodníkom deti videli jednotlivé rastové fázy lesa, porozprávali sme im aké zvieratá žijú v našich lesoch aj o práci lesníkov a lesných robotníkov. Ukázali sme im jednotlivé druhy stromov aj ich označovanie stromov na ťažbu. Dozvedeli sa o dôležitosti krížom označeného stromu na dožitie s hniezdnou dutinou ďatľa čierneho, ktorý je druhom európskeho významu sústavy Natura 2000 v Chránenom vtáčom území Čergov. Veríme, že sa zahraničným i slovenským návštevníkom páčili naše lesy aj celý prázdninový pobyt v Drienici.
Buk na dožitie s hnieznou dutinou ďatľa čierneho Slnečné dopoludnie stvorené pre vychádzku do lesa Stručne o zvieratách

Júl 2016

Deň Zeme s CVČ Radosť v lesoparku Švabľovka

Dňa 22.4.2016 sme v spolupráci s CVČ - Radosť v rámci osláv dňa Zeme absolvovali so žiakmi CZŠ prechádzku v lesoparku Švabľovka zameranú na tému: poznávanie stromov lesov a živočíchov a ochrana prírody Mestskými lesmi Sabinov. Následne sa sme sa presunuli do areálu CVČ, kde nás požiadali o vysadenie tuje pred budovu, vedľa tabule, ktorá deťom pripomenie absolvovanie aktivít počas tohto dňa.

V lesoparku Výsadba stromčeka Polievanie vysadeného stromčeka
apríl 2016