logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Úvod2009201120122013201420152016

Vyhodnotenie III. ročníka výtvarnej súťaže

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov s. r. o. zorganizovala ďalší ročník výtvarnej súťaže pre deti z materských škôl s témou: Huby z nášho lesa a žiakov prvého stupňa základných škôl na tému: Zvieratká z nášho lesa.

Do I. kategórie materských škôl sa zapojilo 5 zo siedmich oslovených škôlok spolu s 15 prácami. Súťažné práce prekvapili precíznosťou, ktorá bola vyššia ako u prác zo základných škôl, preto sme ocenili práce ktoré zodpovedali veku a zaujali nápadom.

II. kategórie, 1. stupeň ZŠ sa zúčastnili žiaci z Červenej Vody, Jakubovian a troch tried ZŠ 17. novembra v Sabinove, ktoré nám tentokrát doručili dokonca viac ako jednu požadovanú prácu za triedu. Museli sme preto vybrať najprv najlepšiu prácu za triedu a tú následne zaradiť do hodnotenia. V súťažných prácach tento rok deti využili najväčšie množstvo prírodných materiálov (listy, ihličie, konáriky z tuje, kamienky, krupica, kukurica, gaštany, semienka z javora, slnečnice, sušené byliny, kôra, škrupiny z orechov, pierka...).

Najúspešnejší traja malí umelci v oboch kategóriách získali za odmenu diplomy a pekné ceny. Všetkým súťažiacim sme venovali keksík a drevenú medailu a ďakujeme im za účasť.

Výsledky:

 1. kategória – Materské školy
  1. miesto Laura Fecková, V. trieda, MŠ 9. mája Sabinov
  2. miesto Kristián Perháč, trieda Čerešne, MŠ 17. novembra Sabinov
  3. miesto Petra Slovíková, I. tr. Motýle, ZŠ Švermová Sabinov

 1. kategória – Základné školy
  1. miesto Barbara Kalašová, III.C, ZŠ 17. novembra Sabinov
  2. miesto Bianka Obšutová, I. ročník, ZŠ Červená Voda
  3. miesto Šimon Jurčenko, II. ročník, ZŠ Jakubovany

November 2013

Zber gaštanov - pomáhame zvieratkám

Mestské lesy Sabinov, s. r. o. venovali žiakom Súkromnej základnej školy v Sabinove Ďakovný list, drevenú medailu a 2 balíky kancelárskeho papiera za zapojenie sa do školského zberu gaštanov na pomoc- prikrmovanie zvieratiek v zimnom období v našich lesoch. Prikrmovanie lesnej zveri je dôležité v čase, keď je vysoká snehová pokrývka a súčasne pôsobí ako preventívne opatrenie pred škodami spôsobenými lesnou zverou na mladých stromčekoch.

November 2013

logo

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov s. r. o. organizuje pre deti z materských škôl a žiakov I. stupňa základných škôl vo svojom okolí III. ročník

Výtvarnej súťaže

I. Materské školy
výtvarné práce s témou: Huby z nášho lesa
technika: ľubovoľná, najlepšie použitím prírodných materiálov vytvoriť obrázok, alebo model (maketu) huby

II. Základné školy (1. - 4. ročník)
výtvarné práce s témou: Zvieratká z nášho lesa
technika: ľubovoľná, najlepšie použitím prírodných materiálov vytvoriť masku zvieratka na tvár (škrabošku)

Pre troch najúspešnejších súťažiacich v každej kategórii sú pripravené zaujímavé ceny.

Ďalšie informácie:
Na zadnú stranu súťažných prác napíšte meno a priezvisko žiaka, triedu, názov školy. MŠ sa môžu zapojiť do súťaže s tromi prácami, ZŠ podľa počtu tried vybrať jednu prácu za triedu. Do súťaže budú zaradené iba úplne označené práce jednotlivcov, práce dvojíc, alebo skupín nebudú hodnotené. Práce možno doručiť do sídla spoločnosti, alebo ich po dohode vyzdvihneme na škole. Termín odovzdania prác: 30.10.2013
mestskelesy.sabinov@gmail.com
www.mslsabinov.ic.cz

2013

Stretnutia so školákmi a škôlkármi

V apríli tohto roka sme boli pozvaní na stretnutie s deťmi do knižnice v Sabinove. V poradí piaty ročník podujatia Noc s Andersenom mal tému: Rozprávka z lesa. Deťom sme preto, rozprávali o zvieratkách, ktoré žijú v našich lesoch aj o tom ako sa majú v lese správať, ak ich chcú zbadať. My sme sa naopak dozvedeli, aké rôzne zvieratká vystupujú v rozprávkach a aké knižky už deti prečítali. Na posledný týždeň školského roka sme naplánovali už pravidelné stretnutia s deťmi z okolitých obcí. V pondelok 24. júna sme privítali školákov elokovaného pracoviska Drienica z Cirkevnej základnej školy bl. Petra Pavla Gojdiča. Najprv si vypočuli krátke školenie o hubách a potom sa už rozbehli po celej záhrade. Spoločne sa im podarilo nájsť asi 10 húb, najskôr vylúčili z košíka 2 nejedlé a potom s pomocou atlasov zhodne určili huby – Masliak zrnitý. Pokračovali sme poznávačkou stromov a zvierat, ktorú sme následne absolvovali aj s deťmi z Materskej školy v Drienici. Škôlkári mali najväčšiu radosť z lesných jahôd a šišiek, ktoré si nazbierali a odniesli z našej záhrady. Vo štvrtok 27. Júna nám už neprialo počasie, preto sme žiakov navštívili priamo v škole na Červenej Vode. Najprv školákom, potom škôlkárom sme postupne predstavili pracovné náradie a pomôcky využívané pri práci v lese. Na záver sme deťom rozdali maľovánky a keksy, najväčšiu radosť im ale urobila naštartovaná motorová píla. Presvedčili sme sa, že v poradí už 4.stretnutie prináša svoje výsledky a deti poznajú aj zriedkavejšie druhy zvierat, už teraz sa tešíme na ďalší školský rok a 3.ročník výtvarnej súťaže. Drienický škôlkári poznávajú lipové kvety Školáci z Drienice pred hubačkou Škôlkári z Červenej Vody Ťažký paroh z jeleňa Školáci z Červenej Vody Štart motorovej píly Priemerkovanie lavičky

2013