logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Úvod2009201120122013201420152016

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov s. r. o. zorganizovala pre deti z materských a žiakov prvého stupňa základných škôl druhý ročník výtvarnej súťaže.
Do I. kategórie materských škôl sa zapojilo 5 zo šiestich oslovených škôlok spolu so 14 prácami s témou Strom na dlani. Súťažné práce prekvapili rôznorodosťou, tvorivosťou a kombináciou rôznych techník v jednotlivých škôlkach, preto sme sa rozhodli oceniť rovnakými cenami najlepšiu prácu z každej škôlky.
II. kategórie sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Jakubovany, ZŠ s MŠ Červená Voda a jediná sabinovská ZŠ 17. novembra. Do hodnotenia sme už nezaradili 7 prác žiakov Cirkevnej základnej školy bl. Vasiľa Hopku v Drienici, ktoré nám boli doručené po určenom termíne. Najúspešnejší traja žiaci získali za odmenu diplomy a pekné ceny. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie kolo súťaže.

Výsledky:

I. kategória – Materské školy
Ocenené práce:
Kamila Kruľaková, MŠ Červená Voda
Dalibor Škovran, MŠ Drienica
Zojka Morozová, MŠ 17. novembra Sabinov, trieda Slivky
Amy Fechová, MŠ 9. mája Sabinov
Martinka Babjaková, MŠ Švermová Sabinov, trieda Včielky

MŠ Červená Voda MŠ Drienica MŠ 17. novembra MŠ 9. mája MŠ Švermová
Alexandra Džačovská - MŠ Červená Voda Janík Tremský - MŠ 9. mája Kristián Novosad- MŠ Drienica Miriamka Kušnírová - MŠ 9. mája Radovan Albert - MŠ 17. novembra Sebastián Trojanovič - MŠ Červená Voda Sophie Lazorová - MŠ 17. novembra Veronika Šoltýsová - MŠ Švermová Zojka Karnišová - MŠ Švermová

II. kategória – Základné školy
1. miesto Kamil Vranka, ZŠ Jakubovany, 4. ročník
2. miesto Mária Chovanová, ZŠ Červená Voda
3. miesto Sára Horváthová, ZŠ 17. novembra, Sabinov, 2.C
1. miesto ZŠ 2. miesto ZŠ 3. miesto ZŠ
Diana Viktorová - ZŠ Červená Voda Emma Karaffová - ZŠ Červená Voda Kristína Polomská - ZŠ Jakubovany Timotej Tokár - ZŠ Jakubovany Valentína Drobňaková -  ZŠ Jakubovany
CZŠ Drienica - 7 prác Koľšovská, Novický M., Birčák D., Kašaj Samuel, Škovran D., Mašľar D.

Október 2012

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov s. r. o. organizuje pre deti z materských škôl a žiakov I. stupňa základných škôl vo svojom okolí

I. Materské školy
výtvarné práce s témou: Strom na dlani
technika: Deti si obkreslia vlastnú dlaň a dokreslia, alebo dolepia jednotlivé časti stromu ( farbičky, farebný papier, farby...)

II. Základné školy (1.-4. ročník)
výtvarné práce s témou: Zvieratká z lesa
technika: Žiaci nakreslia obrys zvieratka a telo vytvoria lepením prírodných materiálov ( listy, plody lesných drevín, časti šišiek...)

Pre troch najúspešnejších súťažiacich v každej kategórii sú pripravené zaujímavé ceny.

Ďalšie informácie:
Na zadnú stranu súťažných prác napíšte meno a priezvisko žiaka, triedu, názov školy. MŠ sa môžu zapojiť do súťaže s tromi prácami, ZŠ podľa počtu tried vybrať jednu prácu za triedu. Do súťaže budú zaradené iba úplne označené práce jednotlivcov, práce dvojíc, alebo skupín nebudú hodnotené. Práce možno doručiť do sídla spoločnosti, alebo ich po dohode vyzdvihneme na škole. Termín odovzdania prác: 30.10.2012

September 2012

Školáci z Drienice na dvore Mestských lesov

V stredu 27.6.2012 nás navštívili žiaci Cirkevnej základnej školy bl. Vasiľa Hopku z Drienice. Na dvore sme si pre nich pripravili rôzne pracovné náradie, stroje a pomôcky, aby sa dozvedeli, aké činnosti vykonávajú lesníci a robotníci pri starostlivosti o les. Chlapci si vyskúšali prilby a zistili, že náradie je pre nich ešte priťažké. Žiakov sme trocha preskúšali z určovania lesných druhov stromov a živočíchov a na záver ich potešili čerešne z našej záhrady.

Jún 2012

Návšteva Základnej školy s materskou školou na Červenej Vode

V pondelok 25.júna sme si naplánovali stretnutie s deťmi na ihrisku na Červenej Vode, počasie nám však neprialo, preto sme sa museli presunúť do budovy školy. Najprv sme preskúšali vedomosti školákov o lesných drevinách a zvieratkách, porozprávali im o tých, ktoré ešte nepoznali a zodpovedali na ich zvedavé otázky. Nasledovalo posedenie v triede so škôlkarmi, tých najviac zaujalo pichľavé ihličie a voňavé lístky mäty. Deti komentovali každučký obrázok zvieratiek a na záver nám zaspievali pesničku o vĺčkovi, ktorej pohotovo vymysleli aj nové slohy.

Jún 2012

Materská škola Drienica

Dňa 30.5 2012 sme na Hájenke v Drienici privítali deti z Materskej školy. Vybrali sme si tému „Les v našom okolí“, na ktorú sme deťmi debatovali a pripravili pre ne obrázky zvierat a rôzne ukážky prírodnin (listy, konáriky, šišky, lúčne kvety). Deti nám spoločne predviedli novú hru, ktorú sa naučili. Na záver ich čakala sladká odmena a maľovánka s hádankami.
Prírodné sedenie pre škôlkárov Škôlkári pri hre na našom dvore

Máj 2012