logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Úvod2009201120122013201420152016

Červená Voda ZŠ Drienica

Súťaž pre školy

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov s. r. o. pri príležitosti Medzinárodného roka lesov 2011 zorganizovala pre materské a základné školy súťaž žiackych prác. Najúspešnejšou kategóriou boli výtvarné práce detí z materských škôl do ktorej sa zapojili všetky škôlky, ktorým bola doručená mailová výzva. Do II. kategórie bola zaradená len práca zo ZŠ Komenského a s netradičnou technikou získala 1. miesto. Sklamaním bola kategória slohové práce pre II. stupeň ZŠ, do ktorej sa žiaci nezapojili. Všetci zúčastnení získali na pamiatku medaily z dreva. Víťazi získali za odmenu diplomy a pekné ceny. Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za ich práce a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Hodnotenie:

MŠ: 1. miesto Dadka, Dodko, Peťko, Samko, Tobiáško, Veronika, MŠ 17. novembra Sabinov
        2. miesto Karinka Gončárová, MŠ 9. mája Sabinov
        3. miesto Editka Krehlíková, MŠ Drienica

ZŠ: 1. mesto Tatiana Vargová, ZŠ Komenského, Sabinov
MŠ 1. miesto MŠ 2. miesto MŠ 3. miesto ZŠ 1. miesto Anna Havrilová - MŠ Švermová Peto Džačovský - MŠ 9. mája Lienky - MŠ Švermová D. Olejárová, D. Škovran - MŠ Drienica Katarína Kišeľáková - MŠ Švermová Sandra Blašťáková - MŠ 9. mája Timka Trojanovičová - MŠ 9. mája D. Sirotňáková, K. Petriková, S. Vaľušová - MŠ 17. novembra Sophie Lazorová - MŠ 17. novembra


Spolupráca s tretími stranami

Dňa 3.6.2011 sme uskutočnili stretnutie so žiakmi Cirkevnej základnej školy Bl. Vasiľa Hopku v Drienici v areáli Mestských lesov na témy „Kto žije v lese, čo rastie v lese.“ Stretnutia sa zúčastnili konateľ spoločnosti Ing. Peter Sasarák, ekologička Ing. Ľubica Biroščíková a samozrejme nechýbal ani lesník p. Ladislav Biroščík. Fotky sú v galérii.