logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2012201320142015201620172018

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Zverejňovanie zákaziek s hodnotou rovnakou, alebo vyššou ako 1000 eur,
          pri tovaroch a službách do 20 000 eur
          pri stavebných prácach do 30 000eur

Súhrnná správa o zákazkách

Súhrnná správa o zákazkách podľa §99 ods. 2 písm. s cenami vyššími ako 1000 eur
1.štvrťrok 2014
2.štvrťrok 2014
3.štvrťrok 2014
4.štvrťrok 2014