logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2012201320142015201620172018

Ukončenie verejného obstarávania

Po ukončení verejného obstarávania bola 11. apríla 2013 podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom spoločnosťou PKB Invest, s.r.o. z Prešova na uskutočnenie stavebných prác: Prevádzková budova Červená Voda.

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov, s. r. o. podala výzvu pre verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác: Prevádzková budova na Červenej Vode. Výzva bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania dňa 19.2.2013 pod značkou MSP 2542. Bližšie informácie: tu.
Súťažné podklady môžete získať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Premier Consulting, spol. s. r. o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Budova určená na rekonštrukciu Budova určená na rekonštrukciu