logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2012201320142015201620172018

Ukončenie verejného obstarávania

Dňa 4.júna 2012 boli hodnotené súťažné ponuky v procese verejného obstarávania na „Dodávku terénneho motorového vozidla“. Úspešnou sa stala ponuka na vozidlo Mahindra Pick up od spoločnosti AUTOPOL, s. r. o. Trhovište. Mahindra Slovakia
Správa o zákazke

Mahindra Pick Up Nové vozidlo mestských lesov

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov, s.r.o. v zmysle § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku, ktorý nájdete tu
Súťažné podklady na dodávku terénneho motorového vozidla