logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Územie mestských lesov

Územie mestských lesov sa nachádza v 5 katastrálnych územiach:

Chránené územia:

Územie mestských lesov sa nachádza v 1. stupni ochrany. Od 15.2.2011 sa približne 944,88 ha obhospodarovaného územia stalo súčasťou medzinárodne chránených území v sieti NATURA 2000. V Chránenom vtáčom území Čergov sa nachádzajú všetky lesné porasty v katastri Jakubovany, Drienica a Zálesie okrem lokalít Rentava hirka (Drienica), Švabľovka (Sabinov). Bližšie informácie NATURA 2000.
Mapa

Podľa zastúpenia drevín na území, ktoré obhospodarujeme prevládajú jedliny a bučiny. Zastúpenie tu majú tieto ihličnany ako sú:

Z listnatých drevín má zastúpenie:

Zdroje lesného reprodukčného materiálu

Uznané lesné porasty

JPRL Výmera v ha ULP v ha NV VS LO Dreviny SO Kód Rozpätie NV
87 A 0020,31,42825541 BBH1umo215SB-001700950
603 A 007,743,1465241 BBK2fsy222SB-001410520
71 C 0010,110,51540341 BBK2fsy123SB-017425650
32 A 014,984,53555341 BBK2fsy223SB-026500610
1 A 0012,2912,29665341 BBK2fsy223SB-002570760
650 0018,1415,42605341 BBK2fsy223SB-003500710
71 A 002,312,31590341 BBK2fsy223SB-005525650
599 0015,556,14385342 ABK2fsy223SB-007320450
20 115,321,6695441 BBK2fsy224SB-027630760
23 0013,68,84745441 BBK2fsy224SB-027660830
24 B 0013,9811,88730441 BBK2fsy224SB-027630830
22 0111,376,14835541 BBK2fsy225SB-004770900
87 A 0020,310,55825541 BBK2fsy225SB-006700950
48 A 0011,47,98755541 BBK2fsy225SB-028660850
49 B 004,163,54760541 BBK2fsy225SB-028670850
50 B 007,217,21820541 BBK2fsy225SB-028750890
91 1010,073,12825541 BBK2fsy225SB-029725925
35 018,623,02475222 ABO2psy222SB-001420530
123 0018,033,61410222 ADZ2qpe222SB-001400425
103 116,342,54575341 BDZ2qpe223SB-002525625
105 1014,042,39615341 BDZ2qpe223SB-002550680
106 104,730,28640341 BDZ2qpe123SB-017600680
126 A 013,033,03510322 AJD3aal233SB-003500525
105 1014,044,73615341 BJD3aal233SB-018550680
106 104,734,45640341 BJD3aal233SB-018600680
101 1112,089,91625341 BJD3aal233SB-017550700
71 C 008,498,49540341 BJD3aal233SB-004425650
19 0011,1311,02875441 BJD3aal234SB-001875940
81 0014,3311,89650541 BJD3aal235SB-002575725
87 A 0020,33,25825541 BJD3aal235SB-002700950
23 0013,62,72745441 BJH1aps214SB-005660830
87 A 0020,35,08825541 BJH1aps215SB-006700950
91 1010,072,72825541 BJH1aps215SB-006725925
92 0010,815,19825541 BJH1aps215SB-007775875
23 0013,61,36745441 BJS1fex214SB-010660830
46 A 009,665,31775541 BJS1fex215SB-001700850
104 116,640,4575241 BSC4lde142SB-017520630
101 1112,080,6625341 BSC4lde243SB-008550700

preškrtnuté - obhospodarované Obecnými lesmi Červená Voda, s. r.o.
hrubo vytlačené - platnosť zdroja 10 rokov

Výberové stromy

Označenie Drevina Starý Kód Nový EK
81 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-081 sto412SB-081
82 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-082 sto412SB-082
83 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-083 sto412SB-083
84 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-084 sto412SB-084
85 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-085 sto412SB-085
86 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-086 sto412SB-086
87 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-087 sto412SB-087
88 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-088 sto412SB-088
89 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-089 sto412SB-089
90 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-090 sto412SB-090
91 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-091 sto412SB-091
92 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-092 sto412SB-092
93 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-093 sto412SB-093
94 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-094 sto412SB-094
95 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-095 sto412SB-095
96 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-096 sto412SB-096
97 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) 57213SB-097 sto412SB-097
133 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) - sto412SB-133
134 jarabina brekyňová (Sorbus torminalis) - sto412SB-134

Podrobnejšie informácie (kliknutím zobraziť/skryť)

Zo živočíšnych druhov tu majú zastúpenie:

Poľovníctvo

Mestské lesy Sabinov, s. r. o. na užívaných poľovných pozemkoch nevykonávajú poľovníctvo. Vlastníci poľovných pozemkov - mesto Sabinov a obec Červená Voda rozhodujú podpisom zmlúv o užívaní poľovných revírov poľovníckymi združeniami. Pozemky obhospodarované MsL Sabinov sú súčasťou troch poľovných revírov: poľovný revír Hradová hora (kataster Jakubovany), poľovný revír Marduňa (Švabľovka – Sabinov) a najväčšia časť poľovný revír Lysá (Drienica, Červená Voda, Zálesie). V oblastiach s chovom jelenej zveri budú uzatvorené zmluvy na obdobie 15 rokov. V prípade zistenia nedostatkov v poľovnom hospodárení je potrebné sa obrátiť na zmluvné strany: zástupcov vlastníkov poľovných revírov (mesto, obec) a užívateľov poľovných revírov (príslušné poľovnícke združenie).

Základné pojmy a povinnosti v oblasti poľovníctva (kliknutím zobraziť/skryť)

Mapa