logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Zákazky s nízkou hodnotou, § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2012.

4. štrvťrok 2013
3. štrvťrok 2013
2. štrvťrok 2013
1. štrvťrok 2013

4. štrvťrok 2012
3. štrvťrok 2012
2. štrvťrok 2012
1. štrvťrok 2012